سنگ زنی کاربید تنگستن

  • چرخ سنگ زنی الماس برای کاربید تنگستن

    چرخ سنگ زنی الماس برای کاربید تنگستن

    کاربید تنگستن (کاربید سیمانی) یک فلز غیرآهنی بسیار سخت است، چرخ های سنگ زنی الماس انتخاب ایده آلی برای آسیاب آن است.از آنجا که کاربید تنگستن بسیار سخت است، معمولا از HRC 60 تا 85. بنابراین چرخ های سنگ زنی سنتی ساینده نمی توانند به خوبی آسیاب شوند.الماس سخت ترین مواد ساینده است.چرخ های سنگ زنی الماس باند رزین می توانند کاربید تنگستن را آزاد کنند.بدون توجه به مواد خام کاربید تنگستن (میله، صفحه، چوب یا دیسک)، ابزار کاربید تنگستن یا روکش کاربید تنگستن، چرخ‌های سنگ‌زنی الماس ما همگی می‌توانند سریع و با پرداخت عالی آسیاب شوند.